Categories
internet and www marketing using the web

4 P’s & 4 C’s @ CyberSpace (4)

4 P’s (McCarthy) 4 C’s (Robert Lauterborn)
Product Customer Solution
Price Customer Cost
Place Convenience
Promotion Communication

>> Promotion > Communication >

 1. การติดต่อ ๒ ทาง

  ธุรกิจ ไม่ใช่ สักแต่ว่า ทำๆออกมา อย่างไรก็ขายได้อีกต่อไป
  การแข่งขันอันดุเดือดรุนแรง ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไร้ซึ่งทีท่าที่บรรเทาเบาบางลง
  แน่นอน มันไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้
  ความสามารถในการรับรู้ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า(บริการ) ยอมเป็นข้อได้เปรียบทางการค้าที่แทบจะประเมินค่ามิได้
  ด้วยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ง่ายกว่า
  การเก็บข้อมูลเหล่านี้สามารถทำด้วยต้นทุนที่ถูกกว่า และสามารถนำข้ามูลมาวิเคราะห์ได้ง่ายกว่า

 2. ความรวดเร็ว

  นอกจากข้อมูลที่ได้แล้ว คุณยังสามารถตอบสนองต่อข้อมูลนั้นได้อย่างทันที
  ไม่ต้องรอส่งพิมพ์ ไม่ต้องรอการแจกจ่ายเอกสาร ไม่ต้องรอการเดินทาง
  คุณสามารถตอบสนองบนหน้า website ของคุณได้ทันที และลูกค้าของคุณทุกคนสามารถเห็นการตอบสนองนั้น

 3. สร้างลักษณะเฉพาะ

  ถ้าคุณต้องการตอบสนองเป็นรายคน website ที่เชื่อมต่อฐานข้อมูล ก็สามารถตอบสนองต่อลูกค้าแต่ละคนได้ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากในการทำงานปกติ
  ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าแต่ละคน อาจจะมี sale ดูแลแตกต่างกันไป
  ความซับซ้อนของลูกค้าแต่ละคน จะถือเป็นข้อมูลของ sale คนนั้น(ส่วนลดพิเศษ, การบริการบางอย่างเป็นการเฉพาะ)

  ปัญหาที่เกิด

  • sale 1 คนรับความซับซ้อนได้เพียงระดับหนึ่ง เสี่ยงต่อความผิดพลาดซึ่งมีผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
  • กรณี sale ไม่อยู่ในสถานะที่ตอบสนองต่อลูกค้าได้(ลาป่วย, เข้าห้องน้ำ)

  กรณีเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อ website ที่มีการจัดระบบลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  • ลูกค้าแต่ละรายสามารถมีส่วนลดที่แตกต่างกันได้
  • แต่ละรายสามารถมีรายการสินค้าที่สนใจเป็นการเฉพาะแตกต่างกันได้
  • รวมถึงองค์กรสามารถนำเสนอสินค้า(บริการ)เฉพาะแก่ลูกค้าเป็นรายๆไป
  • ฯลฯ ตามแต่จะคิดออก

  แต่อย่างที่บอกนะครับ ต้องมีการจัดระบบลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ

 4. ความสม่ำเสมอ

  หากข้อมูลไม่มีความเคลื่อนไหว ผลที่ตามมาคือ การขาดความน่าสนใจ ต่อ site
  ฉะนั้น พึงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องบน web site ไม่ว่าจะจัด promotion ลด, แลก, แจก, แถม หรือ การนำเสนอสินค้า(บริการ)ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง การนำเสนอบทความ, ความรู้เชิงวิชาการ, ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ เพื่อสร้างความสนใจต่อเนื่องต่อ website รวมถึงเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ไปพร้อมๆกัน
  จาก พฤติกรรมของคนทั่วไป หากเขาเข้ามาใน website แล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง เขาจะลดความถี่ลง เป็นประมาณ อาทิตย์ละครั้ง หากเข้ามา 2-3 อาทิตย์ แล้วไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง(เชิงข้อมูล) โอกาสที่จะกลับเข้ามาดูอีกครั้งแทบจะเป็น 0 (ยกเว้นว่าเป็นสินค้าที่เขาต้องการซื้อจริงๆ)
  ประเด็นที่น่าสนใจ คือ
  หากเป็น website ที่เป็นฐานข้อมูล และมีระบบ back office รองรับ การแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ ถือเป็นต้นทุนที่ต่ำมาก คือ เวลาทำงานประมาณไม่กี่นาที (พิมพ์ช้าหน่อยให้เป็น ชั่วโมง) แต่เทียบกับต้นทุนกระดาษ และต้นทุนการพิมพ์ ที่ลดลง ต้นทุนค่าขนส่งเพื่อเข้าถึงลูกค้าในปริมาณที่เท่ากัน
  อันนี้ผมว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม

แต่ก็ไม่ควรจะลืมว่า การสร้างความ “เป็นที่รู้จัก” ให้แก่ website ของตนถือเป็น ภาระที่สำคัญที่สุด
มิเช่นนั้น ข้อได้เปรียบ หรือ จุดแข็ง ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เหล่านี้ ก็ไม่มีความหมาย ไม่สามารถใช้ได้

เช่นเดียวกับร้านค้างดงาม สินค้าหลากหลาย ครบถ้วน ราคาถูก แต่ประตูร้านถูกปิดตายไว้
สูญเปล่าครับ